Konsekwencje somatyczne zaburzeń odżywiania

Konsekwencje somatyczne zaburzeń odżywiania, (zarówno anoreksji, bulimii, nadwagi jak i kompulsywnego objadania) dotykają niemal każdego narządu. Anoreksja jest uważana za chorobę posiadającą największy wskaźnik śmiertelności spośród wszystkich psychiatrycznych chorób. Według najnowszych doniesień umiera od 4 do 20 % chorych. Wyniki badań nad jakością życia osób z zaburzeniami jedzenia . Osoby te mają wyraźną świadomość pogarszania […]