Ekipa głoda

Karolina Otwinowska

Założyciel, Prezes i pomysłodawca Fundacji Karolina Otwinowska - absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka pamiętnikowych książek, opowiadających o jej własnych zmaganiach z zaburzeniami odżywiania pt. „Dieta(nie)życia”, „Historia moje (nie)ciała” ; “Głód(nie)Nażarty” ;  laureatka III miejsca Polskiego Festiwalu Sztuki „Orzeł 2016”, scenarzystka; pomysłodawca programu edukacyjnego, powstałego w oparciu o własne doświadczenia, zdobywaną wiedzę oraz potrzeby jej czytelników - osób chorujących na zaburzenia odżywiania i ich bliskich

Dawid Urban

Dawid Urban - Anioł biznesu, przedsiębiorca, członek Young Presidents' Organisation - Inwestuje i pomaga rozwijać start-upy oraz firmy, które mają już wypracowaną pozycję na rynku. Współtwórca Grupy CHIC i jej marki eSmoking World, obecnie należących do grupy British American Tobacco. Właściciel i współwłaściciel kilkunastu firm, np. Surge Cloud, w tym sieci sklepów bezkasowych Take&GO, których jest pomysłodawcą. Wspólnie z Robertem Lewandowskim zainwestował w Samurai Labs – narzędzie do walki z cyberprzemocą. Jednym z jego projektów jest także ParrotOne - komunikator i inteligentna klawiatura dotykowa, dostosowane do ograniczeń manualnych seniorów, niepełnosprawnych ruchowo. Od najmłodszych lat związany z handlem. Dziś do projektów, w które inwestuje dodaje własne pomysły, szczególnie związane ze sprzedażą B2C. Zawsze otwarty na nieszablonowe rozwiązania, uwielbia myśleć o przyszłości i wspierać ciekawe inicjatywy. Od lat zaangażowany w działalność fundacji Siepomaga – największego portalu zbiórek charytatywnych w Polsce, której założycielem jest jego brat – Patryk Urban.

 

 

Norbert Wierbiłowicz

Partner i koordynator Fundacji – Norbert Wierbiłowicz – prezes Fundacji FaniMani, współtwórca portalu FaniMani.pl, współorganizator programu “Głód(nie)Nażarty”, lider #GivingTuesday w Polsce,  przedsiębiorca i doświadczony menedżer, wieloletni prezes 7milowy Sp. z o.o. - lidera rynku wdrożeń SAP w sektorze MŚP, zarządał projektami o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych, absolwent socjologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu.

Iwona Grobel psychiatra

Partner merytoryczny Fundacji, lekarz psychiatra - Iwona Grobel Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1998 uzyskała I-szy, a w 2001 r. II-gi stopień specjalizacji z psychiatrii. Praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej doskonaliła w Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w tym działającej przy PTP Komisji ds. Kultury i Sztuki, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracę zawodową rozpoczęła w Centrum Odwykowym, zdobywając doświadczenie w terapii osób uzależnionych od alkoholu, leków, gier hazardowych i ich rodzinami.  Będąc asystentką w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, działalność naukowo-dydaktyczną łączyła z pracą lekarza w oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego. Przez kolejne lata współpracowała z ww. Kliniką prowadząc zajęcia ze studentami medycyny. Konsultowała psychiatrycznie chorych kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, a także pacjentów Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpracowała z Fundacją Itaka. Od lat konsultuje podopiecznych Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Obecnie związana z Klinikami Terapii Allenort. Jej główne zainteresowania zawodowe to zaburzenia depresyjne i lękowe, związane ze stresem, psychosomatyczne, uzależnienie od alkoholu i leków, współuzależnienie, zaburzenia odżywiania się, psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, wpływ stylu życia, a także chorób autoimmunologicznych oraz alergii i nietolerancji pokarmowych na stan psychiczny człowieka.

 

Patrycja Paradowska
dietetyk kliniczny

Dietetyk kliniczny, specjalistka ds. żywienia ludzi zdrowych i chorych oraz dietoprofilaktyki. Absolwentka Wydziału Lekarskiego na kierunku Dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz kierunku Biotechnologia Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Dyplomowany diagnosta laboratoryjny. Od ponad siedmiu lat zajmuje się leczeniem żywieniowym pacjentów z problemem otyłości oraz zaburzeniami metabolicznymi. Swoją codzienna pracę z pacjentami opiera na poszukiwaniu przyczyn chorób, zgodnie z zasadami medycyny funkcjonalnej. Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu nutrigenomiki oraz artykułów o tematyce żywieniowej. Swoje ambicje zawodowe wiąże z szerszym wykorzystaniem nutrigenetyki w swojej codziennej pracy z pacjentami. Na co dzień prowadzi konsultacje dietetyczne w CM Vimed w Warszawie oraz w Policlinice Centrum w Gdyni.

 zadbana psyche
troska dla
ciała
zdrowie
na talerzu
kulinarne
co nie co
bank endorfin
grupa wsparcia
samorealizacja
mądre zakupy
przychodnia
on-line
lodówka
grająca