dla wszystkich

Czy wiesz, że możesz nas wspierać każdego dnia? Jak?

Zebrane środki przeznaczymy na:Uruchomienie portalu edukacyjnego w obszarze zaburzeń odżywianiaBudowa sieci ekspertów i forum wsparcia dla pacjentów i ich bliskich