Jak wygląda leczenie zaburzeń odżywiania?

Autor: Redaktor Nienazarty

Podstawą terapii zaburzeń odżywiania jest psychoterapia i okresowe kontrole lekarskie – mówi Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, dr hab. n. med. Barbara Remberk – Zawsze elementem leczenia jest praca nad przywróceniem prawidłowego rytmu i zawartości posiłków. Kiedy choruje dziecko lub nastolatek – kluczowa jest współpraca z rodziną, ważne jest także uporządkowanie sytuacji szkolnej. Jeżeli leczenie w poradni nie jest wystarczająco skuteczne, można korzystać z leczenia na oddziałach dziennych czy oddziałach leczenia nerwic.

Czasami jednak te działania nie wystarczą. W przebiegu choroby może dojść do stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Wtedy osoba chora potrzebuje leczenia w szpitalu: czasami jest to szpital pediatryczny lub internistyczny, a czasami psychiatryczny.

Tutaj chciałabym napisać kilka zdań o leczeniu zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży w szpitalu psychiatrycznym.

Oddziałów ogólnopsychiatrycznych dla dzieci i młodzieży jest w Polsce około 30. W każdym mogą się leczyć pacjenci z zaburzeniami odżywiania – chorują osoby obu płci, chociaż dziewczynki i kobiety częściej. Na oddziałach pracują lekarze i psychologowie, niekiedy także dietetyk. Przykładowy program terapeutyczny jest dostępny na stronie https://www.ipin.edu.pl/?page_id=4311. Każdy szpital ma swoje własne zasady dotyczące funkcjonowania oddziału – chociażby tego, co wolno, a czego nie wolno mieć pacjentom przy sobie. Do czasu pandemii COVID na każdym oddziale możliwe były odwiedziny rodziców; teraz to się w wielu miejscach zmieniło.

Jednym z kluczowych elementów leczenia jest powrót do prawidłowego odżywiania. Dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania jest to wyzwanie. W szpitalu znajdują się zazwyczaj osoby, które nie są w stanie poradzić sobie z chorobą własnymi siłami; dlatego personel stara się sprawdzać, czy chorzy zjadają wystarczającą ilość posiłków szpitalnych, a po jedzeniu – czy pacjent nie próbuje podejmować zachowań związanych z objawami choroby. W przypadku bardzo wyniszczonych osób z anoreksją ponowne odżywienie organizmu odbywa się stopniowo i ostrożnie, zgodnie z rekomendacjami medycznymi.

W przebiegu zaburzeń odżywiania mogą występować dodatkowe objawy czy współistniejące zaburzenia psychiczne. Często są na przykład objawy depresyjne, zdarzają się myśli samobójcze. Wtedy leczenie dotyczy także tych problemów.

Leczenie szpitalne jest jednak tylko epizodem. Bardzo ważne jest, aby po wypisie nadal prawidłowo się odżywiać oraz kontynuować leczenie i terapię. (Znalezienie pomocy w sektorze publicznym w wielu rejonach kraju jest trudne, chociaż mam nadzieję, że trwająca reforma psychiatrii dzieci i młodzieży coś tu zmieni.) Wiele osób zdrowieje z anoreksji i bulimii, często jednakże zajmuje to kilka lat. Pomaga oczywiście, jeżeli pacjent jest świadomy problemów, jeżeli walczy o siebie i swoje zdrowie. Często jedna objawem choroby jest utrata zdolności racjonalnej oceny swojego stanu zdrowia i potrzeby leczenia.

Bardzo ważna jest też rodzina; czasami trudności rodzinne nasilają objawy; z drugiej strony zazwyczaj to rodzice są tymi osobami, które pomagają dziecku spożywać posiłki, pilnują terapii, badań kontrolnych, wizyt u lekarza itp.

U niektórych choroba zagraża życiu; u innych – nie pozwala żyć szczęśliwe. Dlatego warto walczyć o zdrowie, nawet jeżeli jest to trudno.

Poszukujących dalszych informacji zapraszamy także na stronę https://www.aboco.pl/

Autor:

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

  • konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
  • członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • sekretarz zarządu filii warszawskiej sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • członek zarządu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • członek zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwa Zdrowia
  • członek zespołu roboczego ds. aktywnej polityki na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka
 https://www.ipin.edu.pl/?page_id=4311