Misja

  1. Wsparcie, edukowanie oraz profilaktyka dzieci, młodzieży i dorosłych (rodzin, nauczycieli, opiekunów) w zakresie zdrowia psychicznego, medycznego, dietetycznego
  2. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, wspieranie i umacnianie rodzinnych więzi
  3. Nauczanie i wspieranie adekwatnego zaspokajania potrzeb emocjonalnych – Głodów(nie)Nażartych
  4. Udostępnianie narzędzi edukacyjnych oraz leczących – ekspertów medycyny, psychiatrii, psychoterapii, dietetyki i sportu (w tym wskazywanie rzetelnych metod, osób i placówek leczenia)
  5. Integracja środowisk związanych z leczeniem zaburzeń odżywiania
  6. Przeciwdziałanie zaburzeniom odżywiania, problemom jedzeniowym
  7. Przeciwdziałanie stygmatyzacji chorych na zaburzenia odżywiania
  8. Podejmowanie działań społecznych realizujących misje Fundacji oraz inicjowanie dialogu, eventów i akcji społecznych w zakresie szerzenia wiedzy na temat prawidłowego żywienia wśród osób dorosłych i dzieci oraz prawidłowego zaspokajania potrzeb natury psychicznej
  9. Rozpowszechnianie i udostępnianie różnych form narzędzi edukacyjnych, terapeutycznych i leczących – w tym filmu, literatury, zajęć tanecznych, sportowych, art-terapeutycznych, smacznych!
  10. Wspieranie rozwoju i samorealizacji miłośników Głoda(nie)Nażarty – wspólne degsustowanie smaków lepszych od (nie)jedzenia 🙂


zadbana psyche
troska dla
ciała
zdrowie
na talerzu
kulinarne
co nie co
bank endorfin
grupa wsparcia
samorealizacja
mądre zakupy
przychodnia
on-line
lodówka
grająca