Na zdrowie

PATRONI , PARTNERZY , PROPAGATORZY IDEI „GŁÓD(NIE)NAŻARTY” WSPIERAJĄ NASZE DZIAŁANIA


Marzena Strzelczak
Dyrektorka Generalna, 
Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Zaburzanie odżywiania to problem społeczny  pozornie związany tylko z niewłaściwym odżywianiem. Faktycznieowiele bardziej z samotnością i niską samooceną, problemami psychicznymi. Bulimia i anoreksja są chorobami współczesnej cywilizacji, w której nierealne dążenie do perfekcyjnego wyglądu przedstawia się jako skuteczne rozwiązanie  wielu problemów. Temat nie jest wdzięczny, pozytywnym trendem jest to, że coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Jednak jeszcze szybciej rośnie liczba chorych – jak podają statystyki, ten problem dotyczy już jednej na 50 nastolatek[1]. Zasmucające są dane na temat możliwości leczenia i wsparcia chorych, gdyż takich danych praktycznienie ma. Tym cenniejsza jest inicjatywa pani Karoliny Otwinowskiej na rzecz stworzenia miejsca, które będzie na wyciągnięcie ręki dla wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Karolina Otwinowska wie jak to robić, bo nie tylko jest psychologiem i sama doświadczyła choroby, ale też ma wsparcie wielu ekspertów. Mocno jej kibicuję i wierzę, że jej marzenie się spełni. Wspierajmy Głód(nie)Nażarty, potraktujmy go śmiertelnie poważnie!”

Marzena Strzelczak,Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu – W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Jacek Santorski,
Psycholog, Przedsiębiorca,
konsultant przedsiębiorców w zakresie psychologii biznesu


„Przeładowanie bodźcami, informacjami, destruktywnymi narracjami i zwodniczym marketingiem – a z drugiej strony deficyt zdrowych relacji, miłości i wartości – to znamiona współczesnego kryzysu cywilizacji, do którego najbardziej drastycznych przejawów należą zaburzenia jedzenia, anoreksja, bulimia i inne destruktywne wzorce zachowań i uzależnienia. Medycyna, psychologia, kultura, zamykają się na te problemy z uwagi na trudność ich zrozumienia i bezradność w próbach leczenia. Inicjatywa Karoliny Otwinowskiej pomoże przezwyciężyć stereotypy i mity związane z tym obszarem cierpienia i patologii, da mobilizujący impuls środowisku i wsparcie cierpiącym – bezradnym dotąd wobec swoich problemów.”

Jacek Santorski – Profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi Akademię Psychologii Przywództwa, wykładowca Uniwersytetu SWPS, przedsiębiorca – prowadzi Grupę Firm Doradczych Values. Były licencjonowany psychoterapeuta, w latach ’80 współtwórca kierunku Psychologia Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w ramach Grupy Firm Doradczych Values prowadzi Akademię Psychologii Przywództwa i  projekty edukacyjne w zakresie zarządzania sobą, relacjami w gabinecie, w klinice, z pacjentem, oraz przedsiębiorczości dla lekarzy. Znany popularyzator psychologii w mediach, autor między innymi książek „Dobre Życie”, „Miłość i Praca” i „Determinacja” (współautor – Jakub Bączek). Założył Laboratorium Psychoedukacji i Wydawnictwo Jacek Santorski & Co (w 2009 przemianowane na Wydawnictwo Czarna Owca), które to firmy zostały później przekazane jego wspólnikom[1]. www.jaceksantorski.pl

Paweł Łukasiak
Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


„Bardzo mnie cieszy każda inicjatywa, która pomaga ludziom rozwiązać ich problemy. Zaburzenia odżywiania to problem poważny. Zaniedbane lub nieumiejętnie potraktowane mogą doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego organizacje oferujące fachowe informacje i profesjonalne wsparcie są bardzo potrzebne. Przedsięwzięcie pani Karoliny Otwinowskiej jest tym bardziej cenne, że jest prowadzone w niezwykle atrakcyjny, innowacyjny, odważny, sposób. Warto, a nawet trzeba wspierać takie inicjatywy!”

Paweł Łukasiak – Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek zarządu Fundacji Dobra Sieć. Akademią kieruje od sierpnia 1998 roku. Od ponad 20 lat aktywnie związany z trzecim sektorem. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i społecznego zaangażowania biznesu (CCI). Autor i współautor wielu publikacji. Prowadzi mentoring w zakresie Venture Philanthropy w ramach Funduszu Podwójne Wyzwanie. W 2011 r. nagrodzony Medalem Solidarności Społecznej m.in. za propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. W 2011 r. odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.zadbana psyche
troska dla
ciała
zdrowie
na talerzu
kulinarne
co nie co
bank endorfin
grupa wsparcia
samorealizacja
mądre zakupy
przychodnia
on-line
lodówka
grająca