Następstwa zdrowotne zaburzeń odżywiania

Autor: Redaktor Nienazarty

Powikłania anoreksji i bulimii są bardzo groźne – ostrzega dr Dariusz Rembisz -Czasem stają się powodem bezpośredniego zagrożenia życia. Mogą dotyczyć każdego układu i narządu człowieka.

Jednymi z pierwszych objawów są: spadek ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie ciepłoty ciała. zaburzenia w cyklu miesiączkowym do braku miesiączki włącznie, dysfunkcja tarczycy i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Te ostatnie są wynikiem prowokowania wymiotów i mogą być różnie wyrażone i nasilone, od prostych, typu zgagi do złożonych z poważnymi zaburzeniami perystaltyki jelitowej włącznie. Może postępować anemizacja organizmu oraz pojawiają się zasłabnięcia i omdlenia, zaburzenia rytmu serca.

Rzadziej spotykane, ale bardzo niebezpieczne, są zaburzenia gospodarki elektrolitowej (odwodnienie) z hipokalemią (patologicznym niedoborem potasu we krwi) na czele,. Szczególnie objawy niepożądane dotyczące układu krążenia są przyczyną stanów wymagających natychmiastowej hospitalizacji z powodu bezpośredniego zagrożenia życia. Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem jest NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia), które w dużym odsetku przypadków kończy się śmiercią.

Leczenie

Leczenie zaburzeń odżywiania, w szczególności anoreksji i bulimii, wymaga skojarzonego postępowania lekarza – dietetyka bądź dietetyka, psychologa oraz lekarza psychiatry. Warunkiem koniecznym do uzyskania pełnej efektywności leczenia jest włączenie się rodziny oraz osób najbliższych pacjentowi. Tylko jednoczesne działanie wszystkich członków rodziny w celu rozwiązania najważniejszych problemów jest przysłowiowym kluczem do osiągnięcia sukcesu.


Leczenie jest długie i wymaga niezwykłej systematyczności działania. Na ogół prowadzone jest ambulatoryjnie, a u chorych z cięższym przebiegiem choroby szpitalnie. Niepowodzenia terapeutyczne wynikają najczęściej z braku dostatecznej współpracy pacjenta z osobami prowadzącymi leczenie. Równie częstym powodem niepowodzeń jest brak umiejętności znalezienia rozwiązań problemów, dotyczących najbliższych pacjenta, np. choroba alkoholowa lub depresja u jednego z rodziców.

 

Całość artykułu została udostępniona na łamach portalu https://stylzycia.polki.pl/choroby,anoreksja-bulimia-skad-sie-biora,10296745,artykul.html